Jesteś tutaj: Bip -> Spółki zależne
Spółki zależne

„Cen –Med” Sp. z o. o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie badań medycznych, szczególnie kandydatów na ratowników i ratowników górniczych.

Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN – RAT Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie inertyzacji, transportu, serwisowania i produkcji sprzętu specjalistycznego oraz handlu wyposażeniem ratowniczym.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH

1.      Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „Cen – Med” Sp. z o.o.

27 marca 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Cen – Med” Sp. z o.o. podjęło Uchwałę nr 1 i Uchwałę nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki „Cen – Med” Sp. z o.o. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. – jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce „Cen – Med” Sp. z o.o. – sporządziła pisemne uzasadnienie i publikuje je na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Uzasadnienie (plik pdf.)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. – jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce „Cen – Med” Sp. z o.o. – publikuje na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej: wyciąg z Protokołu zawierający Uchwałę nr 1, Uchwałę nr 2 i Uchwałę nr 3 z dnia 27 marca 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Cen – Med” Sp. z o.o.
Protokół (plik pdf.)

2.      Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN – RAT Sp. z o.o.

22 marca 2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN – RAT Sp. z o.o. podjęło Uchwałę nr 1, Uchwałę nr 2 i Uchwałę nr 3 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. – jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN – RAT Sp. z o.o. – publikuje na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Wyciąg z Protokołu zawierający Uchwałę nr 1, Uchwałę nr 2 i Uchwałę nr 3 z dnia 22 marca 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o.
Protokół (plik pdf.)

Rejestr zmian treści
Wydrukuj treść