Spółki zależne – ogłoszenia

Unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego w „Cen – Med” Sp. z o.o.

W dniu 2 grudnia 2019 r.  Zgromadzenie Wspólników pod firmą: „Cen – Med” Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Cen – Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, 41 – 902 Bytom ul. Chorzowska 12d, XII kadencji.

 

Postępowanie kwalifikacyjne w „Cen – Med” Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników pod firmą: „Cen – Med” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
„Cen – Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, 41 – 902 Bytom ul. Chorzowska 12d, XII kadencji.

 

Załącznik: Ogłoszenie

Rejestr zmian treści
Wydrukuj treść