Spółki zależne – ogłoszenia

Unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego w „Cen – Med” Sp. z o.o.

W dniu 2 grudnia 2019 r.  Zgromadzenie Wspólników pod firmą: „Cen – Med” Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Cen – Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, 41 – 902 Bytom ul. Chorzowska 12d, XII kadencji.

 

Postępowanie kwalifikacyjne w „Cen – Med” Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników pod firmą: „Cen – Med” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
„Cen – Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, 41 – 902 Bytom ul. Chorzowska 12d, XII kadencji.

 

Załącznik: Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze zwrotu dopłat wspólnikowi

 

Zarząd  „Cen-Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu zawiadamia, że w dniu 17.12.2020 r. została podjęta uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zwrocie jedynemu wspólnikowi w osobie CSRG S.A. w Bytomiu  dopłat w kwocie 649.841,40 PLN. Zwrot wskazanej kwoty nastąpi nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian treści
Wydrukuj treść