Informacja o Jedynym Akcjonariuszu Spółki – Ogłoszenia

Pierwsze wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji

  

Szanowny Akcjonariuszu,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Pierwsze z pięciu wezwań zostało wysłane pismem na adres akcjonariusza.

 

Drugie wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji

  

Szanowny Akcjonariuszu,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Drugie z pięciu wezwań zostało wysłane pismem na adres akcjonariusza.

 

Trzecie wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji

  

Szanowny Akcjonariuszu,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Trzecie z pięciu wezwań zostało wysłane pismem na adres akcjonariusza.

 

 

Czwarte wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji

  

Szanowny Akcjonariuszu,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Czwarte z pięciu wezwań zostało wysłane pismem na adres akcjonariusza.

 

Piąte wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji

  

Szanowny Akcjonariuszu,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Piąte z pięciu wezwań zostało wysłane pismem na adres akcjonariusza.

 

Rejestr zmian treści
Wydrukuj treść