Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z instrukcją obsługi naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

W górnym lewym rogu strony znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

MENU PODMIOTOWE / MENU PRZEDMIOTOWE / NAWIGACJA
W celu wyświetlenia odpowiednich informacji znajdujących się w naszym biuletynie należy skorzystać z menu głównego znajdującego się po lewej stronie ekranu. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Aby przejść do wskazywanej strony należy przycisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji.

WYSZUKIWANIE
Z prawej strony w górnej części strony znajduje się „wyszukiwarka”.
Wyszukiwarka umożliwia przeszukanie zawartości Biuletynu. Wyszukiwanie należy rozpocząć od wpisania w okno wyszukiwania wyrazu bądź frazy, a następnie kliknąć na przycisk „lupy” bądź klawisz „Enter” na klawiaturze, uruchamiający wyszukiwanie.

REJESTR ZMIAN
„Rejestr zmian” umieszczony jest na każdej stronie serwisu, który przedstawia historię zmian dokonywanych w poszczególnych podstronach Biuletynu. Aby przejść do „Rejestru zmian” należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na pozycji „Rejestr zmian”. W rozwijanej liście można wybrać interesującą nas wersję i ponownie kliknąć „Rejestr zmian”, wtedy poniżej zostaną przedstawione szczegóły czego zmiany dotyczyły.

WYDRUK STRONY
Serwis został wyposażony w możliwość wydruku każdej podstrony. W celu wydrukowania treści przeglądanej strony należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na pozycji „Wydrukuj treść”- otwarte zostanie menu informacyjne z opcjami i wyborem drukarki.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Strona BIP CSRG S.A. została przygotowana, aby w jak największym stopniu spełniać wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych (wytyczne WCAG 2.0). Z prawej strony nagłówka znajdują się ikony, których kliknięcie powoduję zmianę kontrastu i wielkość czcionek na stronie.

STOPKA STRONY
Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka zawierająca następujące informacje:
a) adres Spółki,
b) informacje o ilości osób, które odwiedziły serwis.

Rejestr zmian treści
Wydrukuj treść

Przeglądasz poprzednią wersję, z dnia 10 sierpnia 2018 o 06:58:45. Porównaj zmiany z aktualna wersja.