Przyjmowanie i załatwianie spraw

Pisma do Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. należy kierować na adres:

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom

lub składać je osobiście w Biurze Podawczym Spółki (pokój nr 001, w godz. od 7.00 do 15.00).
Załatwianie spraw odbywa się w trybie określonym w Instrukcji Kancelaryjnej dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Rejestr zmian treści
Wydrukuj treść

Przeglądasz poprzednią wersję, z dnia 7 września 2018 o 12:33:23. Porównaj zmiany z aktualna wersja.