Informacja o Jedynym Akcjonariuszu Spółki – Informacja

INFORMACJA O JEDYNYM AKCJONARIUSZU SPÓŁKI

Jedynym akcjonariuszem Spółki: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu jest Skarb Państwa, który posiada 100% akcji w kapitale zakładowym.

Rejestr zmian treści
Wydrukuj treść