Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego S.A.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
STATUS I FORMA PRAWNA

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. jest spółką akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

 

 

 Podstawa prawna działalności

 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. działa w oparciu o:

  1. ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037. ze zm.),

  2. ustawę z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397. ze zm.),

  3. ustawę z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, poz. 98 ze zm.),

  4. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2002r. Nr 94, poz. 838 ze zm.),

  5. Statut Spółki pod firmą Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna, ustalony aktem notarialnym z dnia 17 września 2004r. Repertorium A nr 22401/2004,


Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2014/05/08 13:55:28
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak