Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego S.A.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
STATUS I FORMA PRAWNA

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. jest spółką akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

 

 

 Podstawa prawna działalności

 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. działa w oparciu o:

  1. ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.),

  2. ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 981 ze zm.),

  3. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.),

  4. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2002 r. Nr 94, poz. 838 ze zm.),

  5. Statut Spółki pod firmą Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna, ustalony aktem notarialnym z dnia 31 maca 2009 r. Repertorium „A” Nr 8242/2009 ze zm.


Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/04/05 14:29:11
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak