Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego S.A.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przedmiot działalności

Działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. można podzielić na trzy kategorie:

* interwencyjną w zakresie udzielania pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi wdarciami wody do wyrobisk górniczych oraz usuwania skutków i przywracania bezpiecznych warunków pracy po zaistnieniu tych zdarzeń

* prewencyjną polegającą na zapobieganiu powstawania tych niebezpiecznych zdarzeń. Do takich działań należy zaliczyć m.in. opracowanie technologii i ekspertyz w zakresie budowy tam pożarowych, izolacji i wzmacniania górotworu oraz bezpośredni udział specjalistów i ratowników zawodowych w pracach prewencyjnych prowadzonych w kopalniach

* szkoleniową dla:

- kadry kierowniczej kopalni

- dozoru ruchu górniczego

- osób kierujących akcjami ratowniczymi

- członków drużyn ratowniczych z zakresu:

* zwalczania zagrożeń górniczych
* prewencji pożarowej
* prowadzenia i kierowania akcjami ratowniczymi
* samoratowania załogi i wspomagania w ratowaniu środkami wentylacyjnymi
* wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego
* udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy


Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/11/07 09:58:18
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak