Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego S.A.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
DANE TELEADRESOWE

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

ul. Chorzowska 25

41-902 Bytom

/032/ 282 25 25

Fax: /032/ 282 26 81

e-mail: info@csrg.bytom.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000223325

Kapitał zakladowy 16.000.000 zł w całości wpłacony

REGON 000023432

NIP 626 - 000 - 38 - 20

 

 

Dyspozytor

Sekretariat Zarządu

      Jolanta MUCHA

Rzecznik Prasowy

      Robert WNOROWSKI

Dyrektor Biura Zarządu

      Anna GÓRECKA

Dział Kontroli i Nadzoru
     Marian SZTUKA
  • tel. (032) 3880 450

Dział Kadr 

     Celina TKACZYK

Dyrektor Techniczny

      Adam NOWAK

Dział Ratownictwa ds. Szkolenia

       Andrzej PLATA

 Służba Psychologiczna Ratownictwa Górniczego

      Monika KONWERSKA

Dyrektor OSRG Bytom - Zabrze

      Krzysztof PIERNIK

Dyrektor OSRG Jaworzno

      Zbigniew KUBICA

Dyrektor OSRG Wodzisław

      Jan SYTY

 Kierownik Działu Ratownictwa ds. Prewencji i Zawodowych Pogotowi Specjalistycznych

       Grzegorz WŁOSIŃSKI

Kierownik Pogotowia Specjalistycznego Pomiarowego

       Paweł KOPROWSKI

Kierownik Pogotowia Specjalistycznego ds. Inertyzacji Powietrza Kopalnianego

       Marcin PACHOŃSKI

Kierownik Pogotowia Specjalistycznego Wodnego

       Adam ŻUR

 Kierownik Pogotowia Specjalistycznego Przeciwpożarowego

       Mirosław SOBCZAK

 Kierownik Pogotowia Specjalistycznego Górniczo-Technicznego

       Marcin ŚWIERCZEK

 Kierownik Pogotowia Specjalistycznego Przewoźnych Wyciągów Ratowniczych

       Dariusz RADOŃ

Dział Ratownictwa ds. Aparatury i Sprzętu Ratowniczego - Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu 

      Tomasz KONWERSKI

Laboratorium Chemiczne  

      Marcin ZIĘTEK

Dział Obsługi Technicznej 

      Bernard HAJDA

Dyrektor Ekonomiczny

      Andrzej MANIURA

             Główny Księgowy  

      Damian MARCINKOWSKI

Dział Księgowo - Finansowy  

      Małgorzata Leś

Dział Księgowo - Finansowy 

      Anna Grabka

Główny Ekonomista 

      Eugenia KALIŃSKA

Dział Ekonomiczny 

      Anna KORZEKWA

Dział Zaopatrzenia

      Jerzy Gisman

Dział Umów i Przetargów 
      Aleksandra CZYŻ
  • tel. (032) 3880 427Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/12/31 14:30:10
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak